Bengay Maść przeciwbólowa 50 g

11,99 

Opis

Bengay Maść Przeciwbólowa, (150 mg + 100 mg)/g, maść
Methylis salicylas + MentholumBengay Maść Przeciwbólowa przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat
i wskazana w celu łagodzenia: • bólów i sztywności mięśni oraz stawów spowodowanych przeciążeniem, urazem lub
stanem zapalnym,
• bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

SkładSubstancjami czynnymi leku są salicylan metylu (Methylis salicylas) i mentol (Mentholum).1 g maści zawiera 150 mg salicylanu metylu i 100 g mentoluSubstancje pomocnicze: stearynowy kwas, glicerolu monostearynian, lanolina bezwodna, polisorbat 85, sorbitol tristearynian, trietyloamina, woda oczyszczona.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bengay Maść Przeciwbólowa

Kiedy nie stosować leku Bengay Maść Przeciwbólowa:- jeśli pacjent ma uczulenie na salicylan metylu, mentol lub którykolwiek z pozostałychskładników tego leku (wymienionych w punkcie 6),- na uszkodzoną skórę i rany,- u dzieci w wieku poniżej 12 lat.Ostrzeżenia i środki ostrożnościNie stosować pod opatrunek okluzyjny lub pod okład rozgrzewający.Należy przerwać stosowanie, jeżeli wystąpi nadmierne podrażnienie skóry.Należy unikać kontaktu maści z oczami i błonami śluzowymi.Lek Bengay Maść Przeciwbólowa a inne lekiNależy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.Jednoczesne stosowanie leku Bengay Maść Przeciwbólowa z kwasem acetylosalicylowym może prowadzić do wystąpienia działań toksycznych salicylanu.Nie należy stosować leku Bengay Maść Przeciwbólowa u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (warfaryna), gdyż istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia krwawienia.Ciąża i karmienie piersiąJeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynBengay Maść Przeciwbólowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Lek zawiera lanolinę bezwodnąLek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Jak stosować lek Bengay Maść PrzeciwbólowaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Odpowiednią ilość maści nałożyć na chore miejsce i wcierać, delikatnie masując do całkowitego wchłonięcia.Stosować tylko na chorobowo zmienione miejsce. Wcieranie powtarzać co kilka godzin (3 do 4 razy na dobę).Stosowanie leku Bengay Maść Przeciwbólowa bez zalecenia lekarza nie powinno przekraczać 7 dni.Dzieci i młodzieżMaść jest przeznaczona do stosowania u dzieci powyżej 12 lat.Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bengay Maść PrzeciwbólowaPrzedawkowanie jest mało prawdopodobne.Nadużywanie leku Bengay Maść Przeciwbólowa może prowadzić do wystąpienia działań toksycznych salicylanu.W przypadku spożycia leku należy poradzić się lekarza.Pominięcie zastosowania leku Bengay Maść PrzeciwbólowaNie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Możliwe działania niepożądaneJak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Częstość występowania działań niepożądanych przedstawiono zgodnie z następującym schematem:- Bardzo często występuje częściej niż u 1 na 10 pacjentów- Często występuje nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów- Niezbyt często występuje nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów- Rzadko występuje nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów- Bardzo rzadko występuje nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów- Częstość nieznana częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danychBardzo rzadko zgłaszano obrzęk naczynioruchowy, duszność (jako reakcję uczuleniową), pęcherze, pieczenie, rumień, podrażnienie, ból, parastezję (uczucie mrowienia, drętwienia lub zmiany temperatury skóry), świąd i wysypkę. Zgłaszano także oparzenia w miejscu stosowania (częstość nieznana).Zgłaszanie działań niepożądanychJeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Bengay Maść Przeciwbólowa
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko. 

collistar podkłady, babooshka menu, krem w ciąży, iwostin zestaw, dobre odżywki do włosów

yyyyy