Nurofen dla dzieci czopki ibuprofen 125mg leki przeciwbólowe

21,90 

Opis

Lek Nurofen dla dzieci jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, należącym do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Klinicznie wykazano skuteczność ibuprofenu w leczeniu bólów o nasileniu słabym do umiarkowanego jak np. bóle w trakcie ząbkowania i bóle zębów, bóle głowy, bóle uszu, bóle gardła, bóle pooperacyjne, bóle na skutek uszkodzenia tkanek miękkich i gorączki, w tym spowodowane odczynem poszczepiennym, jak również w bólu i gorączce występujących w przeziębieniu i grypie.

Lek Nurofen dla dzieci w czopkach stosuje się, gdy podanie leku w formie doustnej jest niemożliwe lub powoduje wymioty.

Kiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci?
Lek Nurofen dla dzieci jest przeciwwskazany u pacjentów:

z nadwrażliwością na ibuprofen oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą; u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały skurcz oskrzeli, astma, katar lub pokrzywka w wywiadzie; z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz u osób z krwawieniem z przewodu pokarmowego; z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek oraz z niekontrolowaną niewydolnością serca; z układowym toczniem rumieniowatym; z ciężką niewydolnością serca.
Leku nie wolno przyjmować w ostatnim trymestrze ciąży.
Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nurofen dla dzieci u pacjentów:

z chorobami tkanki łącznej (układowy toczeń rumieniowaty); z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi włączając przewlekłe zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie dwunastnicy, choroba Leśniowsldego~Crohna), choroby odbytu; z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca; z niewydolnością nerek; z zaburzeniami czynności wątroby.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Preparat przeznaczony jest dla dzieci. Niżej przedstawione dane dotyczą działania substancji czynnej ibuprofen.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży ibuprofen, może być stosowany tylko w przypadku zdecydowanej konieczności. Jeśli stosowanie ibuprofenu jest niezbędne, należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę terapeutyczną i stosować przez możliwie najkrótszy okres.

Stosowanie ibuprofenu w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane, gdyż może spowodować zahamowanie skurczów macicy i w rezultacie opóźnienie lub przedłużenie porodu oraz może powodować ciężkie zaburzenia u płodu.
Ibuprofen może w niewielkich ilościach przenikać do mleka kobiet karmiących piersią. Dotychczas nie stwierdzono szkodliwego wpływu na niemowlę karmione piersią, dlatego podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w zalecanej dawce zwykle nie ma konieczności przerwania karmienia piersią.

Nurofen dla dzieci a inne leki
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania ibuprofenu z następującymi lekami:z kwasem acetylosalicylowym lub innymi lekami z grupy NLPZ i glukokortykosteroidami. Zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego.
z lekami przeciwzakrzepowymi. Istnieją nieliczne dane, dotyczące nasilenia działania i zwiększenia ryzyka wystąpienia krwawienia.Podczas stosowania ibuprofenu jednocześnie z poniższymi lekami wskazane jest zachowanie środków ostrożności:
Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi i leki moczopędne – leki z grupy NLPZ mogą zmniejszyć ich skuteczność. Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych związanych z zaburzeniami czynności nerek jak np. hiperkaliemia. U pacjentów, u których takie zaburzenia wystąpiły, lekarz zaleci przyjmowanie dużych ilości płynów.Lit – leki z grupy NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia litu w osoczu.Metotreksat – leki z grupy NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia metotreksatu w osoczu.Takrolimus – istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek.Cyklosporyna – leki z grupy NLPZ mogą powodować zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek.Zydowudyna – leki z grupy NLPZ mogą powodować zwiększone ryzyko wydłużenia okresu krwawienia.

Jak stosować lek Nurofen dla dzieci?
W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku Nurofen dla dzieci, należy skontaktować się z lekarzem. Sposób podania: Stosować doodbytniczo.

Czopek należy wyjąć z aluminiowego blistra i włożyć do odbytu najlepiej po uprzednim oddaniu kału przez dziecko. Aby czopek był lepiej nawilżony można go ogrzać w dłoni lub zanurzyć na chwilę w ciepłej wodzie.

Lek Nurofen dla dzieci w czopkach stosuje się w dawce 20 mg do 30 mg na kilogram masy ciała w 3 do 4 dawkach podzielonych zgodnie z poniższym schematem dawkowania:

Dla dzieci o wadze od 12,5 kg do 17 kg (od 2 do 4 lat): dawka początkowa to 1 czopek. W razie potrzeby, 1 czopek po 6 do 8 godzinach. Nie stosować więcej niż 3 czopki (375 mg ibuprofenu) w ciągu doby.

Dla dzieci o wadze od 17 kg do 20,5 kg (od 4 do 6 lat): dawka początkowa to 1 czopek. W razie potrzeby, 1 czopek po 6 godzinach. Nie stosować więcej niż 4 czopki (500 mg ibuprofenu) w ciągu doby.

Leku nie należy stosować u dzieci o wadze mniejszej niż 12,5 kg gdyż dla tych dzieci zalecane są produkty zawierające mniejszą zawartość ibuprofenu.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby przed zastosowaniem leku Nurofen dla dzieci powinni skonsultować się z lekarzem.

W przypadku niemowląt w wieku 3 – 5 miesięcy należy zasięgnąć porady lekarza jeśli objawy nasilają się lub jeśli nie ustępują po 24 godzinach.

W przypadku dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu.

Jeżeli mimo przyjmowania leku gorączka i dolegliwości bólowe nie ustępują lub nasilają się, należy skontaktować się z lekarzem.
W przypadku zażycia większej dawki leku Nurofen dla dzieci niż zalecana należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Do objawów przedawkowania mogą należeć nudności, wymioty, ból brzucha, bóle i zawroty głowy, senność, oczopląs, zaburzenia widzenia, szumy uszne, rzadko hipotensja, kwasica metaboliczna, niewydolność nerek i utrata przytomoności. Nie istnieje specyficzna odtrutka. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Możliwe działania niepożądane
Bardzo rzadko:

Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem lub perforacją.

Zmniejszenie wydalania mocznika, obrzęk, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych (szczególnie podczas stosowania długotrwałego) oraz zwiększenie stężenia mocznika w surowicy krwi.

Zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania.

Anemia (niedokrwistość), leukopenia (obniżenie liczby leukocytów), trombocytopenia (zmniejszanie liczby płytek krwi), pancytopenia (zaburzenie hematologiczne polegające na niedoborze wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi: erytrocytów, leukocytów i trombocytów), agranulocytoza (obniżenie liczby granulocytów). Pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, wyczerpanie znacznego stopnia, krwawienie z nosa lub wylewy podskórne.

Ciężkie postaci reakcji skórnych jak rumień wielopostaciowy. W wyjątkowych przypadkach ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich jako powikłania w przebiegu ospy wietrznej.

U pacjentów z istniejącymi zaburzeniami układu odpornościowego (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) podczas podawania ibuprofenu obserwowano przypadki jałowego zapalenia opon mózgowych jak sztywność karku, bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka lub dezorientacja.

Ciężkie reakcje nadwrażliwości. Mogą wystąpić takie objawy jak obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, kołatanie serca, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, ciężki wstrząs. Może dojść do nasilenia objawów astmy.
Rzadko – Biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty.
Niezbyt często – Niestrawność, ból brzucha, nudności.

Ból głowy.

Pokrzywka i świąd.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Przyjmowanie takich leków, jak Nurofen dla dzieci może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Nurofen dla dzieci w postaci czopków mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutą.

Jak przechowywać lek Nurofen dla dzieci
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

guess damskie, stick it, biotebal paznokcie, maszynka elektryczna do golenia philips, krem bb doktor g, avon elite gentleman, pharmaceris spf 50, tonik under twenty, foundation dior

yyyyy