Nurofen dla dzieci Forte zawiesina ibuprofen 200 mg/5ml o smaku pomarańczowym 150ml leki przeciwbólowe

39,75 

Opis

Nurofen dla dzieci Forte zawiesina charakteryzuje przede wszystkim formuła, która zapewnia odpowiednio silne działanie dzięki skoncentrowanej zawartości Ibuprofenu, co sprawia, że dziecko przyjmuje mniej płynu do połknięcia. Dodatkowo posiada bardzo wygodną oraz precyzyjną w podaniu strzykawkę, co zapewnia bezpieczeństwo jeśli chodzi o ilość leku. Wskazania do stosowania to leczenie gorączki różnego pochodzenia, w tym także: objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego oraz objawowe, krótkotrwałe leczenie gorączki.

Kiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy?Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6 „Zawartość opakowania i inne informacje”). Jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ). Jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ. Jeśli obecnie występuje lub występowało owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (choroba wrzodowa) lub krwawienie (dwa lub więcej potwierdzone przypadki owrzodzenia lub krwawienia). Jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca. Jeśli występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne czynne krwawienie. Jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, ponieważ ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia. Jeśli u pacjenta występują zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu. Jeśli osoby dorosłe stosują ten lek, nie należy przyjmować go w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodnośćNależy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy. Nie stosować leku w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży. Unikać stosowania tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. Jedynie niewielkie ilości ibuprofenu i jego produktów rozpadu przenikają do mleka matki. Nie jest znany do tej pory szkodliwy wpływ leku na noworodki, zazwyczaj nie jest konieczne, by przerwać karmienie piersią podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w zalecanych dawkach. Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy należy do grupy leków (NLPZ), które mogą wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest odwracalne po przerwaniu stosowania leku. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy a inne lekiNależy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio przez dziecko, również tych, które wydawane są bez recepty, w szczególności:kortykosteroidy, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego; inne leki z grupy NLPZ; niektóre leki, które są lekami przeciwzakrzepowymi, w niektórych lekach stosowanych w zwiększonym ciśnieniu krwi, oraz innych lekach, które mogą wpływać na leczenie ibuprofenem lub na które ibuprofen może oddziaływać. Dlatego zawsze należy zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem ibuprofenu z innymi lekami.;leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne), ponieważ zwiększają one ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego; leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym i leki moczopędne, ponieważ leki z grupy NLPZ mogą osłabiać działanie tych leków i istnieje możliwość zwiększenia ryzyka uszkodzenia nerek. W takim przypadku ważne by dziecko piło duże ilości wody w ciągu dnia. lit (lek stosowany w depresji);metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka lub chorób reumatycznych), ponieważ może zwiększać się działanie metotreksatu; takrolimus (lek hamujący reakcje immunologiczne), ponieważ zwiększone jest ryzyko toksycznego działania na nerki; cyklosporyna (lek hamujący reakcje odpornościowe), ponieważ istnieją ograniczone dane dotyczące zwiększonego ryzyka toksycznego działania na nerki; zydowudyna (lek stosowany w leczeniu AIDS), ponieważ stosowanie leku Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy może prowadzić do zwiększenia ryzyka krwawienia do stawów lub krwawienia, które prowadzi do obrzęków u pacjentów z hemofilią z pozytywnym wynikiem testu na obecność przeciwciał HIV; pochodne sulfonylomocznika: badania kliniczne wykazały interakcje między lekami z grupy NLPZ i lekami przeciwcukrzycowymi (pochodne sulfonylomocznika). Mimo, że interakcje pomiędzy ibuprofenem i pochodnymi sulfonylomocznika nie zostały opisane do tej pory, kontrola stężenia glukozy we krwi jest zalecana jako środek ostrożności podczas jednoczesnego stosowania.;probenecyd i sulfinpirazon: leki, które zawierają probenecyd lub sulfinpirazon mogą opóźnić wydalanie ibuprofenu; glikozyd naparstnicy, fenytoina i lit: ibuprofen może zwiększyć stężenie tych leków w osoczu;antybiotyki z grupy chinolonów: ponieważ stosowanie tych leków i leków z grupy NLPZ może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek; cholestyramina: ponieważ stosowanie leków z grupy NLPZ z cholestyraminą może opóźniać i zmniejszać wchłanianie leków z grupy NLPZ; worykonazol i flukonazol: ponieważ stosowanie tych leków może zwiększać narażenie na leki z grupy NLPZ.

Jak stosować lek Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy Lek Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.  Lek do stosowania doustnego.  Zalecana dawka w przypadku bólu i gorączki, to: 3 do 6 miesięcy (powyżej 5 kg) 1,25 ml 3 razy 6 do 12 miesięcy (8 do 10 kg) 1,25 ml 3 do 4 razy 1 do 3 lat (10 do 15 kg) 2,5 ml 3 razy 3 do 6 lat (15 do 20 kg) 3,75 ml 3 razy 6 do 9 lat (20 do 30 kg) 5 ml 3 razy 9 do 12 lat (30 do 40kg) 7,5 ml (dwukrotne użycie strzykawki: 5 ml + 2,5 ml) 3 razy *Dawki należy podawać co około 6 do 8 godzin. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 3 miesięcy lub o masie ciała poniżej 5 kg. U pacjentów z wrażliwym żołądkiem zaleca się, aby lek Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy był przyjmowany w trakcie posiłku. UWAGA: nie przekraczać ustalonej dawki.

Możliwe działania niepożądaneJak każdy lek, Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Wystąpienie działań niepożądanych można zmniejszyć przez zastosowanie najmniejszej dawki w najkrótszym czasie koniecznym do złagodzenia objawów. U dziecka może wystąpić jedno ze znanych działań niepożądanych leków z grupy NLPZ. Jeśli wystąpią działania niepożądane lub w przypadku wątpliwości, należy przerwać podawanie leku i porozmawiać z lekarzem najszybciej jak to możliwe. Osoby w podeszłym wieku stosujące ten lek należą do grupy o zwiększonym ryzyku związanym z działaniami niepożądanymi. Często: (występują u 1 do 10 użytkowników na 100) zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia (gazy), biegunka, zaparciaNiezbyt często: (występują u 1 do 10 użytkowników na 1 000) zapalenie żołądka, jelita grubego i nasilenie choroby Crohna bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie zaburzenia widzenia wrzody w przewodzie pokarmowym, które mogą krwawić lub pękać owrzodzenie jamy ustnej i (lub) obrzęk i podrażnienie ust reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, napady astmy (z możliwym spadkiem ciśnienia krwi) Rzadko: (występują u 1 do 10 użytkowników na 10 000) szumy uszne (dzwonienie w uszach) Bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 użytkownika na 10 000) zapalenie przełyku lub trzustki, niedrożność jelit ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka zaczerwienieniem i pęcherze, które mogą sie łuszczyć i którym towarzyszy gorączka, dreszcze i bóle mięśni, złe samopoczucie, zespół Stevensa-Johnsona. W wyjątkowych przypadkach wystąpiły ciężkie zakażenia skóry w trakcie ospy (ospa wietrzna). zmniejszone oddawanie moczu niż zwykle oraz obrzęk (możliwa ostra niewydolność nerek lub stan zapalny). Uszkodzenia nerek lub zwiększenie stężenia mocznika we krwi (pierwszymi objawami są mniejsze oddawanie moczu niż zwykle, zmętnienie moczu, krew w moczu, ból pleców, możliwy obrzęk nóg i ogólne złe samopoczucie). zaburzenia dotyczące wytwarzania krwinek (pierwsze objawy to gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa i skóry, niewyjaśnione lub nietypowe siniaki reakcje psychotyczne i depresja pogorszenie stanu zapalnego z powodu zakażenia. Jeśli wystąpią objawy zakażenia lub nasilają się w trakcie stosowania leku Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy, należy skonsultować się z lekarzem. obrzęk, zwiększone ciśnienie krwi, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca zaburzenia czynności wątroby lub zapalenie wątroby. Niewydolność lub uszkodzenie wątroby, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania, objawiające się zażółceniem skóry i oczu lub jasnym stolcem i ciemnym moczem. bardzo rzadko podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowych wraz ze sztywnością karku, bóle głowy, złe samopoczucie, gorączkę lub zaburzenia świadomości. Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (SLE, choroba mieszana tkanki łącznej), są bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, w przypadku ich wystąpienia. Leki, takie jak te mogą być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Jak przechowywać lek Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowyPrzechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci. Nie stosować leku Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Po otwarciu butelki lek należy zużyć w ciągu 6 miesięcy. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

masło do ciała, perfumy damskie ysl, tiger konkurs, clinique aromatics elixir, jak szybko wybielić zęby, włosy keratynowe, lampy uv do paznokci, żel do mycia twarzy nawilżający, prezent dzień mamy, oryginalne prezenty dla niej, models fitness, synchrovit, chanel chance fraiche, aloe vera krem, yope opinie

yyyyy